‘Steeds meer Utrechters fietsen’

Steeds meer Utrechters kiezen voor de fietsen in plaats van de auto. Dat is te lezen in de Mobiliteitsmonitor 2019 van de gemeente Utrecht. Hun aantal steeg in 2018 met vijf procent ten opzichte van 2017. Het autogebruik bleef gelijk, terwijl het aantal inwoners flink toenam. Het aantal deelauto’s steeg met 31 procent naar ruim 3300, waarmee Utrecht per inwoner de meeste deelauto’s van Nederland heeft. Verder steeg het aandeel elektrische auto’s en werd acht procent meer gebruik gemaakt van de P+R’s met 210.000 verkochte combikaartjes.

Volgens de monitor zijn bewoners zijn vaker tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad en dan vooral met de fiets. Dat is ook direct de meest gebruikte vervoerwijze binnen de stad: 47 procent pakt de fiets naar een bestemming binnen Utrecht. Hoewel het autogebruik in absolute getallen gelijk is gebleven, is het gebruik van de auto relatief gezien opnieuw afgenomen. Het autobezit is vrijwel hetzelfde gebleven. 32 procent van de Utrechtse huishoudens heeft geen auto.

Doorgaand verkeer
Het Utrechtse beleid om doorgaand verkeer zoveel mogelijk te laten rijden via de ring en niet door de stad, is nog niet in de cijfers terug te zien. De percentages doorgaand verkeer op stedelijke verbindingswegen zijn met gemiddeld ruim veertig procent aanzienlijk. Ook kiest gemiddeld ruim dertig procent van de weggebruikers niet de dichtstbijzijnde invalsweg. Dit zorgt voor meer verkeer door de stad dan noodzakelijk. De gemeente werkt daarom verder aan maatregelen om doorgaand verkeer te beperken om te zorgen voor een fijnere leefomgeving voor bewoners met minder stank en geluidsoverlast.

Lees de hele monitor en meer informatie: www.utrecht.nl/verkeersbeleid.