Start uitvoering herinrichting Voorstraat – Wittevrouwenstaat

Dit voorjaar start de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. De werkzaamheden duren circa 8 maanden.

Aanpak

Tussen half april en begin mei 2020 starten de werkzaamheden op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Vanwege vertraging in de uitvoering van asfaltboringen én de vragen rondom de wijze van uitvoering, is de eerder voorgenomen start in november 2019 niet gehaald.

Er is onderzocht of een uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is, waarbij naast voetgangers óók fietsers de werkzaamheden kunnen passeren. Dat zou namelijk helpen om extra drukte van fietsers in de Nobelstraat te voorkomen. Dit blijkt echter niet haalbaar en de gemeente heeft gekozen voor een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo kort mogelijk is.

Afsluitingen

Tijdens de uitvoering wordt telkens een stuk van de straat afgesloten. Zowel doorgaande fietsers als auto’s en bevoorradingsverkeer worden omgeleid. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden lopen zodat de woningen, winkels en horeca-zaken in de straat bereikbaar blijven. Volgens de gemeente zullen de werkzaamheden niet langer dan circa 6 maanden duren en ieder geval vóór half november afgerond zijn, zodat de doorgaande route dan weer voor alle verkeer toegankelijk is. In totaal duren de werkzaamheden circa 8 maanden omdat aansluitend ook de Wijde Begijnestraat opnieuw wordt ingericht.

Alternatieve routes

Verwacht wordt dat veel fietsers de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief zien voor hun route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Om zoveel mogelijk drukte van fietsers in deze straten te voorkomen, komen er korte omleidingsroutes rondom de Voorstraat (via de St. Jacobstraat en Loeff Berchmakerstraat). In de eerste weken van de werkzaamheden zetten we verkeersregelaars in om fietsers te ondersteunen de busbaan over te steken. We stimuleren doorgaande fietsers daarnaast al eerder om via alternatieve routes rondom het centrum om de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heen te fietsen.

Gevelverlichting

Tijdens de planvorming hebben bewoners en ondernemers aangegeven zo min mogelijk obstakels in de straat te willen waar fietsen tegenaan gezet kunnen worden. In plaats van lantaarnpalen is daarom gekozen voor gevelverlichting aan de noordzijde van de straat. Aan de zuidzijde van de straat komen Pyke Koch lantaarns om het historische karakter van de straat te versterken.