Slim leveren, bewust bestellen…wat is de stand van zaken in vijf deelgebieden?

Samen met ondernemers, Centrummanagement Utrecht (CMU) en de gemeente heeft onderzoeksbureau &Morgen voor het Stadhuiskwartier, de Voorstraat-Wittevrouwenstraat en de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat de bevoorradingsprofielen in kaart gebracht.

Ondernemers zijn gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Meer dan 70 procent van de ondernemers in deze drie gebieden heeft dit gedaan. In de enquête stonden de onder andere de volgende vragen centraal:

  • wanneer, hoe vaak, en hoe goederen werden gehaald door de ondernemer
  • wanneer, hoe vaak, en hoe goederen werden bezorgd door de ondernemer
  • wanneer, hoe vaak en hoe goederen werden afgeleverd
  • de meest genoemde belemmeringen bij het afhalen van goederen
  • welke vervoermiddelen er gebruikt werden bij laden en lossen
  • welke locaties er gebruikt werden bij laden en lossen
  • hoe vaak en door wie er afval werd opgehaald

Resultaten

De resultaten zijn verwerkt in infographics waarin de bevoorradingsprofielen per gebied zijn aangemaakt:

(klik op een infographic om te lezen)

We gebruiken deze als nulmeting, het is een analyse van hoe de situatie nu is. We gebruiken deze resultaten om in gesprek te gaan met ondernemers over het verbeteren van de bevoorradingssituatie. Voor inzicht in de volledige rapportage kan contact worden opgenomen met de gemeente Utrecht via onderstaande mailadres.

In gesprek over slim en schoon bevoorraden

Met de nulmeting in de hand voert &Morgen sinds november 2017 gesprekken met ondernemers, vervoerders, leveranciers en gemeente. Met als doel samen toe te werken naar een slimmere en schonere bevoorrading. De betrokken ondernemers, het CMU en de gemeente spreken samen af welke maatregelen of pilots we op korte termijn gaan opstarten.

Wil je als ondernemer hulp om je eigen logistieke processen te verbeteren? Neem contact op met sociaal makelaar Taco Jansonius

Heb je als ondernemer vragen aan de gemeente? Neem dan contact op via stadslogistiek@utrecht.nl