Prognose juli 2021 toerisme Nederland

Hoeveel internationale en binnenlandse verblijfsbezoekers kan Nederland dit jaar in totaal verwachten? Wat is er tot nu toe bekend en wat is de impact van de meest recente ontwikkelingen op de aantallen bezoekers die Nederland dit gehele jaar aandoen? Hoe is dit in vergelijking met vorig jaar en met 2019, een ‘normaal’ toeristisch jaar?

Hieronder staan de belangrijkste verwachtingen voor 2021 op een rij. Bekijk de uitgebreide factsheet op de website van NBTC.

  • Het aantal internationale verblijfsbezoekers zal naar alle verwachting verder dalen ten opzichte van 2020. Waar Nederland vorig jaar bijna 7,3 miljoen internationale bezoekers ontving, zal het aantal dit jaar uitkomen op 6,5 miljoen. Ter vergelijking: in een ‘normaal’ toeristisch jaar 2019 ontving Nederland 20,1 miljoen internationale verblijfsbezoekers. Dit jaar zal ons land naar verwachting dus 68% minder internationale verblijfsbezoekers ontvangen.
  • Dit jaar gaan naar verwachting wederom meer Nederlanders in eigen land op vakantie in vergelijking met een ‘normaal’ toeristisch jaar. Met oog op de huidige ontwikkelingen verwachten we dat 11% meer Nederlanders in onze accommodaties zullen verblijven dan vorig jaar. Dit zijn zo’n 22,3 miljoen binnenlandse verblijfsbezoekers. Ten opzichte van een ‘normaal’ toeristisch jaar 2019 is dit echter nog altijd een daling van 14%.
  • Het aantal toeristische bestedingen daalt dit jaar nog harder. Naar verwachting besteden internationale verblijfsbezoekers in totaal zeker 20% minder ten opzichte van 2020. Dat is dan slechts een kwart van de bestedingen die we in 2019 van internationale bezoekers ontvingen. De voornaamste reden hiervoor is dat intercontinentaal reizen momenteel nog steeds niet of nauwelijks mogelijk is.