Overlegorgaan binnensteden pleit voor blijvende ondersteuning

Het Centrum Overleg Provincie Utrecht (COPU) heeft in een brief aan de Provincie Utrecht, opgeroepen de komende jaren aandacht te blijven besteden aan versterking van vitale binnesteden, levendige dorpskernen en toekomstbestendige (winkel)gebieden. De oproep staat in het licht van de komende provinciale statenverkiezingen in maart 2023 en is mede opgesteld door Centrummanagement Utrecht.

Nu de landelijke coronasteunmaatregelen zijn stopgezet is een actieve rol vanuit de provincie, naast ondersteuning door het Rijk, hard nodig. In de brief wijst COPU, bij monde van Utrechts’ centrummanager Jeroen Roose-van Leijden op acht punten waarbij steun en aandacht vanuit de provincie Utrecht van cruciaal belang zijn om de leefbaarheid en vitaliteit van centrumgebieden te waarborgen.

Het regionaal overlegorgaan wijst op een stringenter retailbeleid en versterking van regionale samenwerking en afstemming; stimulering van de transformatieopgave; stimulering van toekomstgericht ondernemerschap; toepassing kennis en data; onderlinge afstemming profilering en onderscheidend vermogen; ondersteuning verduurzaming van bereikbaarheidsopgaven en stadslogistiek, integrale afstemming arbeidsmobiliteit en ondersteuning duurzaam herstel van de toeristische sector.

De hele brief is hier te lezen