Toolkit Travellers’ Journey

Ervaringen van gasten zijn leerzaam en belangrijk voor organisaties. ‘Beleving’ is voor veel bedrijven de ervaring ‘ter plekke’ van de bezoeker. Beleving gaat echter verder dan dat! Ook de heen- en terugreis vormen een cruciaal onderdeel van de beleving.

Een Travellers’ Journey© brengt de volledige ‘reis van uw bezoeker’ in beeld, zowel qua reisbeleving, reizigerslogistiek, als de aansluiting op de logistiek van het reisdoel (locatie of event). De uitkomst van een Travellers’ Journey© biedt input voor het direct verbeteren van de reisbeleving van uw bezoeker.

Wilt u weten hoe u de Travellers’ Journey© van uw belangrijkste bezoekers kunt verbeteren? Kijk dan op travellersjourney.nl

Gastvrij Bereikbaar

De heen- en terugreis zijn een wezenlijk onderdeel van de beleving van de gast. Toch begint en eindigt bij veel ondernemers de ‘customer journey’ bij de eigen voordeur. De heen- en terugreis van de gast worden maar al te vaak vergeten.

Locaties die ‘Gastvrij Bereikbaar’ zijn focussen op duurzame verbeteringen in de ‘reis van de bezoeker’ en het vertalen van die verbeteringen naar de business cases van de locatie.

Centrale vraag bij dit alles is: ‘hoe lang/breed/’groen’ (duurzaam) is uw rode loper’

  • hoe lang: waar begint uw rode loper? Bij uw eigen voordeur of die van uw gast?
  • hoe breed: hoeveel bezoekers kunnen er gelijktijdig over uw rode loper naar uw locatie?
  • hoe groen: hoe duurzaam is de bereikbaarheid van uw locatie geregeld?

Traveller’s Journey

De Travellers’ Journey is een methodiek om de reis vanuit het perspectief van de bezoeker te vertellen en te beleven. De Travellers’ Journey brengt de reis, vanaf de voorbereiding van de reis, de heenreis, de aankomst op de bestemming en de daarop volgende terugreis, in kaart.

Daarbij wordt gewerkt aan de hand van zogenaamde ‘persona’s’, zodat vanuit het bezoekersperspectief in beeld gebracht wordt wat bezoekers doen en waarom ze dat doen.

De inzichten die een Travellers’ Journey oplevert, maken het mogelijk om gerichte en praktische verbetering aan te dragen en te implementeren voor iedere locatie die bezoekers ontvangt.

De Travellers’ Journey helpt bij:

  • het in kaart brengen van de reis van uw bezoeker;
  • het vastleggen van de (onbewuste) motieven en drijfveren van de reiziger;
  • het formuleren van een leidraad voor het doorvoeren van praktische verbeteringen aan de ‘gastvrije bereikbaarheid’ van uw locatie;
  • het verhogen van het inlevingsvermogen van zowel medewerkers op de werkvloer als ook de directie m.b.t. de behoeften van de bezoeker;
  • het aanscherpen van de (interne) communicatie van uw gastheerschapstrategie.

Lees op deze pdf hoe u de vindbaarheid van uw organisatie via Google Mijn Bedrijf kunt vergroten.

Op deze factsheet leest u alles over de Travellers’ Journey van Gastvrij Bereikbaar

Bekijk hier het inspiratiedocument Travellers’ Journey

Nederlands Openluchtmuseum
“Een Travellers’ Journey is een concrete en eenvoudige manier om in de huid van je bezoeker te kruipen en met een andere blik te kijken naar zaken die zo vanzelfsprekend lijken. Experts hebben de Travellers’ Journey voor ons uitgevoerd, met als grote voordeel: ‘vreemde ogen’ zien nog meer. Met de uitkomst, aandachtspunten voor korte en lange termijn, kunnen we nu aan de slag.” Jojanneke van der Voor, Strategisch Marketeer

GelreDome
“De Travellers’ Journey gaf ons een frisse blik op o.a. onze parkeer- en vervoersinformatie. Je gaat er maar vanuit dat de informatie duidelijk is die je communiceert. Het bleek dat voor een deel niet begrijpelijk was voor de bezoekers aan GelreDome. Dat opent je ogen. Naast de constatering van ‘gebreken’ en/of onduidelijkheden worden er handzame tips gegeven voor verbetering. Dat zijn vooral kleine wijzigingen die snel zijn op te pakken. De uitkomsten van de Tavellers’ Journey zijn tevens gedeeld met het ‘hoteloverleg Arnhem’ en dit heeft bijgedragen aan een betere samenwerking tussen GelreDome en hotels in de omgeving. Rob Bakker, Facilitair Manager

Bilderberg Hotel Wolfheze
“Bilderberg onderscheidt zich graag met de best denkbare service. Daar hoort ook een gastvrije bereikbaarheid bij. De Travellers’ Journey bleek een mooi middel om onszelf op dit vlak te laten testen. Gelukkig waren de meeste zaken goed op orde, maar toch waren er ook verbeterpunten. Zo hebben we direct een bord geplaatst bij de afrit van de parkeerplaats waarop we de bezoeker op weg helpen in de goede richting en tegelijk bedanken voor het bezoek. Het is een klein maar opvallend gebaar, en we gaan tenslotte voor de ‘best denkbare service’!” Joan Boerma, General Manager

Volker Wessels / Strijp-S (Dutch Design Week)
“De Travellers’ Journeys die bij Strijp-S zijn uitgevoerd ten behoeve van de Dutch Design Week, zijn zinvolle eyeopeners om vanuit verschillende perspectieven/persona’s naar een dynamisch gebied te kijken. Ze hielpen ons dingen te zien die we zelf niet meer zagen. Bovendien leverden ze ons heldere en concrete output om mee aan de slag te gaan.” Wouter Beelen, Manager Innovaties
Meer ervaringen van ondernemers?
Lees ook de blogs op gastvrijbereikbaar.nl en de testimonials op travellersjourney.nl.