Ontwikkeling Jaarbeurspleingebouw stapje dichterbij

Het Jaarbeurspleingebouw vormt straks de entree van het westelijk deel van het centrum. Op social media, via wijkberichten en de mail is de stad in december 2020 gevraagd om wensen en suggesties voor de onderste lagen van het gebouw te geven.

Die zijn voor een groot deel meegenomen bij het maken van het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Jaarbeurspleingebouw. Vanaf maandag 10 mei tot en met zondag 6 juni kan iedereen via het formulier op deze webpagina hierop zijn reactie geven.

Plan
Bruisend, markant en gezond, dat moet het Jaarbeurspleingebouw worden. Met een breed aanbod van voorzieningen dat veel mensen aantrekt. Van prikkelende, culturele voorziening tot (nacht)horeca. En mogelijk met skatebaan. De onderste lagen van het gebouw zijn voor iedereen toegankelijk. Bovenin het gebouw komen verschillende soorten werkplekken. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat ontmoeten en verbinden centraal in dit gebouw. Een gebouw dat eruit mag springen in de skyline van Utrecht.

Gebouw van en voor de stad
Wethouder Eerenberg, Stationsgebied: “Als we zeggen dat het nieuwe Jaarbeurspleingebouw een gebouw van en voor de stad moet worden, dan menen we dat ook. Daarom hoop ik ook dat de wederom veel Utrechters van zich laten horen, zodat we ook echt een plan van de stad aan de ontwikkelaars kunnen voorleggen”.

De reacties worden beantwoord en leiden mogelijk tot aanpassing van het SPvE, dat aan het eind van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt ontwikkelaars via een tenderprocedure gevraagd met hun ideeën voor het Jaarbeurspleingebouw te komen. Aan het eind van deze procedure wordt vervolgens de winnende marktpartij gekozen. De planning is dat er eind 2024 gestart kan worden met de bouw.