Offensief voor ondernemers met coronazorgen

Utrecht start met een offensief om ondernemers snel uit de financiële zorgen te helpen. Met onder andere intensieve begeleiding, hulpverlening en een doorbraaktafel wil de gemeente dat duizenden Utrechtse ondernemers die in de knel zitten, snel weer financieel onafhankelijk worden.

Vanaf 1 oktober komt voor duizenden Utrechtse ondernemers een einde aan de Tozo-regeling, de NOW-regeling en andere steunmaatregelen die het Rijk in verband met de coronacrisis had ingevoerd. Het offensief is erop gericht om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te helpen weer op eigen kracht verder te kunnen.

Samen met tientallen ondernemersdienstverleners in de regio, het Regionaal Mobiliteitsteam en URECA biedt Utrecht een maatwerkaanpak aan voor mkb-ondernemers. Deze aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. Ondernemers bespreken eerst in een persoonlijk gesprek wat er nodig is om toekomstperspectief te krijgen, want voor veel ondernemers is hun branche, onderneming of financiële situatie veranderd na anderhalf jaar coronacrisis.

De adviesgesprekken worden gevoerd door adviseurs met een ondernemersachtergrond. Zij spreken dezelfde taal als de ondernemers die nu in de knel zitten. Vervolgens kan de ondernemer een passend advies-, coach- of ander traject volgen bij een van de twintig partners in de regio. De kosten voor deze trajecten worden gedragen door de gemeente.

Toekomstperspectief voor ondernemers

De ondernemers die nu Tozo hebben, zijn inmiddels gebeld of worden voor 1 oktober nog gebeld voor een persoonlijk intakegesprek. De verwachting is dat dit najaar meer ondernemers en zzp’ers zonder coronasteun voor uitdagingen komen te staan. Ook zij die geen Tozo hebben op dit moment. Ook voor hen is er een advies- of coachtraject. Zij kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden via www.utrecht.nl/coachingvoorondernemers.