Nieuwe verkeersborden voor de milieuzone

Vanaf 29 oktober 2020 gelden nieuwe landelijke regels voor milieuzones. De borden van de Utrechtse milieuzone worden hierop aangepast. Alle milieuzones in Nederland moeten dezelfde regels en borden hanteren. Dit zorgt voor meer duidelijkheid. Iedereen die op dit moment in Utrecht de milieuzone in mag, mag dat vanaf 29 oktober ook nog.

Van Datum Eerste Toelating naar emissieklasse
Milieuzones gelden alleen voor dieselvoertuigen. Deze worden vanaf 29 oktober 2020 toegelaten tot de milieuzone op basis van hun emissieklasse in plaats van hun DET (Datum Eerste Toelating). De emissieklasse is een cijfer dat aangeeft hoe schoon het voertuig is. Hoe hoger, hoe schoner. Met de kentekencheck op www.milieuzones.nl kan iedereen nagaan welke emissieklasse een voertuig heeft. In Utrecht mogen alleen diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 of hoger de milieuzone inrijden. Voor vrachtwagens geldt emissieklasse 4 of hoger. Dit is gelijk aan de huidige toegangseis van (minimaal) Euro IV.

Voor personen- en bestelauto’s op diesel is er een klein verschil met de bestaande toegangseisen. Op dit moment mogen diesel personen- en bestelauto’s ouder dan (DET) 1 januari 2001 niet in de zone rijden. Emissieklasse 3 begint bij het jaar 2000, waardoor de dieselauto’s uit dat jaar de milieuzone weer in mogen.

Nieuwe (onder)borden
Het bord voor de vrachtzone (C22a) gaat gelden voor alle voertuigen en vervangt het C6-bord dat we nu voor personenauto’s en bestelbusjes gebruiken. Er komen nieuwe onderborden. Hierop staat welke emissieklassen zijn toegestaan in de milieuzone. Het onderbord voor personen- en bestelauto’s op diesel heeft een 3 in een gele cirkel. Voor vrachtwagens staat er een 4 in een groene cirkel op.

Vrijstellingen
Een aantal soorten dieselvoertuigen krijgt door deze landelijke regels vanaf 29 oktober 2020 automatisch een vrijstelling voor de milieuzone. De eigenaar hoeft dan geen ontheffing meer bij de gemeente aan te vragen als de emissieklasse van het voertuig te laag is om in de zone te mogen rijden. Het gaat om campers waarvan de eigenaar in de milieuzone woont, oldtimers (40 jaar en ouder), rolstoeltoegankelijke voertuigen en acht typen vrachtwagens. De vrijstelling voor campers geldt alleen voor de milieuzone waar de camper geregistreerd staat. Voor de andere categorieën is deze vrijstelling geldig in alle milieuzones in Nederland.

Voorstel voor een strengere milieuzone
De gemeente is van plan de de bestaande milieuzone strenger te maken, door vanaf 1 februari 2021 alleen diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 4 of hoger toe te laten. De gemeenteraad besluit in het najaar over dit voorstel.