Nieuwe fietsenstalling in binnenstad met 900 plaatsen

Het centrum krijgt er een fietsenstalling met 900 plaatsen bij. De gemeentelijke, openbare stalling opent begin 2021 in de kelder van winkel- en kantorencomplex House Modernes (voorheen de Planeet) op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat.

Met de opening van deze stalling en die onder het oude postkantoor op de Neude met 700 plekken in 2020, groeit het aantal fietsparkeerplaatsen in permanente en tijdelijke stallingen langs de fietsroute Vredenburg-Neude-Janskerkhof met ruim 40 procent tot circa 3.700 plaatsen. Dat past in de ambitie van de gemeente om de komende jaren de fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied sterk uit te breiden. Zo blijft de binnenstad goed bereikbaar en krijgt de voetganger in het voetgangersgebied de ruimte, met zo min mogelijk op straat geparkeerde fietsen.

De gemeente heeft met de ontwikkelaar een huurovereenkomst gesloten om voor langere tijd een fietsenstalling in de kelder van House Modernes te kunnen exploiteren. De entree van de stalling komt aan de Lange Viestraat, langs het fietspad.