Morgen Mooier Maken -update-

Onder de noemer Morgen Mooier Maken zetten CMU, gemeente Utrecht de vastgoedeigenaren in het centrum van Utrecht (VCOC) en Utrecht Marketing met een pragmatische insteek de schouders onder de aanpak van de leegstaande panden in het kernwinkelgebied. En gelukkig met resultaat…

Inmiddels hebben zich ruim 60 initiatieven gemeld op onze eigen pagina www.startinhethart.nl. Verschillende nieuwe partijen vestigen zich inmiddels in het centrum en er volgen er binnenkort nog meer (onder meer Pink Gellac en Motel a Miio). 

Een caseteam binnen de gemeente bekijkt op integrale wijze vergunningaanvragen voor aanpassing en transformatie van panden om daarmee het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn plannen gemaakt om de openbare ruimte in de Steenweg te vergroenen. Zo snel als de huidige coronamaatregelen dit mogelijk maken, worden deze gerealiseerd.

Het is gelukt om de betrokkenheid van vastgoedeigenaren te vergroten. Ze hebben zich ook aangesloten bij de VCOC. Inmiddels zijn ook de eerste subsidieaanvragen voor de regeling Morgen Mooier Maken toegekend. Hou de Steenweg dus in de smiezen de komende periode om te zien welke initiatieven hier landen. We hebben ruim twintig tijdelijke initiatieven aan ruimte geholpen. Dat is af en toe een flinke puzzel en het lukt niet om iedereen te helpen, maar we gaan daar met frisse moed gewoon nog even mee door.