Milieuzone vanaf 1 april strenger voor dieselauto’s

Om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren, wil de gemeente Utrecht de milieuzone voor dieselauto’s vanaf 1 april 2021 nog strenger maken. De huidige maatregelen hebben nog te weinig effect, aldus de gemeente.

Een heel klein deel van de dieselauto’s stoot, naar verhouding, erg veel ongezonde stoffen uit. Daarom verhoogt de gemeente vanaf 1 april 2021 de toegangseis van de milieuzone voor personen- en bestelauto’s op diesel. Dieselauto’s mogen er dan alleen in als ze minimaal emissieklasse 4 hebben. Op dit moment is dat nog minimaal emissieklasse 3.

Subsidie voor sloop van oude dieselauto’s
De gemeente biedt een subsidie aan voor de sloop van een personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager. Voor een personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 is het subsidiebedrag 1.000 euro per aanvrager. Voor emissieklasse 2 of lager is het bedrag 500 euro per aanvrager. De gemeente biedt een lager bedrag aan voor dieselauto’s met emissieklasse 2 of lager, omdat deze auto’s nu al niet in de milieuzone zijn toegestaan. Bij de invoering van de milieuzone in 2015 kon er voor deze auto’s ook al subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is er een verschil in leeftijd en marktwaarde vergeleken met dieselauto’s van emissieklasse 3.

Voorwaarden subsidie
Inwoners en ondernemers in Utrecht en ondernemers in de aangrenzende gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Een voorwaarde voor alle aanvragers is dat de auto al op naam stond op 8 juli 2020. Dit is de datum waarop het voorstel voor deze subsidie bekend werd gemaakt. De aanvraagperiode van de subsidie loopt van 26 januari tot en met 31 december 2021. Utrechters met een U-pas kunnen tot 1 augustus 2021 200 euro extra subsidie krijgen. Het subsidiegeld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een OV-abonnement, deelvervoer, een schonere auto of elektrische fiets. Ondernemers in aangrenzende gemeenten kunnen alleen subsidie aanvragen voor een bestelauto en moeten aantonen dat ze minimaal 3 keer per week in de milieuzone rijden.