Meer lopen, fiets meest gebruikt

Utrechters zijn relatief gezien vaker gaan lopen binnen de stad. Dit blijkt uit de monitor Mobiliteit die de gemeente Utrecht elk jaar uitbrengt. Lopen is in 2020 toegenomen met 9 procentpunt naar 36% ten opzichte van het jaar ervoor.

De coronamaatregelen hebben hier waarschijnlijk aan bijgedragen. De fiets is nog steeds de meest gebruikte vervoerwijze voor verplaatsingen binnen Utrecht. In 2020 werd voor 42% van de interne verplaatsingen gekozen voor de fiets. Lees meer in de Monitor Mobiliteitsplan 2022.

De mobiliteit in Utrecht is in 2021 iets toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar het bleef rustiger dan voor corona. Net als in 2020 zorgen de coronamaatregelen voor een afname van de mobiliteit. Ten opzichte van 2020 nam het aantal verkeersbewegingen licht toe, maar vergeleken met 2019 was er nog een grote afname. Het openbaar vervoer gebruik is het sterkst afgenomen. Het autobezit is in 2020 harder gegroeid dan het inwonertal. Mogelijk is ook dit het gevolg van de coronamaatregelen. In de andere grote steden is eenzelfde ontwikkeling van het autobezit te zien. Het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen met 77 (-21%).

Elektrisch rijden
Verder is Utrecht koploper van de G4 als het gaat om het aantal geregistreerde volledig elektrische personenauto’s per 1.000 inwoners. Eind 2021 waren dit er 19,4 per 1.000 inwoners, dat zijn er 5,1 meer dan eind 2019. Een groei van 35%. 8% van de Utrechters heeft binnen het huishouden een of meer elektrische auto’s.

Een elektrische auto is zuiniger in energie en zorgt voor 60% minder CO2-uitstoot dan een auto met een uitlaat. De winst is nog groter bij gebruik van duurzame stroom. Daarom biedt de gemeente Utrecht alleen groene stroom aan op de laadpalen.

Deelvervoer
Ook is Utrecht nog steeds de stad met de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. Per 100.000 inwoners heeft Utrecht nu 1.958 deelauto’s. Bij 11% van de Utrechters gebruikte iemand uit het huishouden een deelauto. Ook bij 6% van de Utrechters maakte iemand in het huishouden het afgelopen jaar gebruik van een deelfiets, 3% van een elektrische deelbakfiets en 2% van een elektrische deelbromfiets.;

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoersmiddelen. Duurzame vervoersmiddelen nemen minder ruimte in. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken. Wethouder Lot van Hooijdonk: “Steden waar veel gelopen en gefietst wordt zijn fijner om in te wonen dan steden waar de auto altijd voorrang heeft. Daarom stimuleren wij lopen, fietsen en deelvervoer. Zo is er meer ruimte in de stad voor spelen, sporten en leven.”