Meer inzicht door data

Door inkoop van data verschaft CMU inzicht en duiding in het verloop van bezoekersaantallen, verblijfsduur en herkomst van bezoekers aan het centrum. We meten het aantal bezoekers om onder meer aan de gemeente te kunnen laten zien dat veilig, verantwoord en gastvrij bezoek mogelijk is. Wij doen dit vanuit het aandachtsgebied Toekomst en Onderzoek.

Het beeld is soms ten onrechte dat er heel veel bezoekers zijn terwijl het aantal bezoekers op dit moment nog steeds 70-80 procent lager ligt dan in 2019. Op die manier willen we ook invloed uitoefenen op de maatregelen die in het kader van bezoekersmanagement al dan niet worden genomen in het centrum.

Bouwen aan een bezoekersdashboard

We kopen hiervoor onder meer bezoekersdata in via RMC Citytraffic, meten bezoek op de Lange Elisabethstraat en bouwen op dit moment samen met Utrecht Marketing aan een bezoekersdashboard voor het centrum dat inzicht biedt in herkomst, bezoekersaantallen en verblijfsduur. Op deze manier willen we proactief regie voeren op de acties, evenementen en interventies tijdens de komende herstelperiode.

Inzicht in conversie en omzet

Tijdens de komende periode willen we naast het bezoek aan het centrum ook beter in kaart brengen hoe bezoek aan en de omzet bij retail, horeca en cultuur zich ontwikkelt. Hiervoor hebben we de medewerking van ondernemers in het centrum nodig. 

We zijn op zoek naar ondernemers die bereid zijn om regulier op index basis (procentuele toe- dan wel afname) hun bezoekers en omzetcijfers veilig en op basis van vertrouwen (geheimhoudingsplicht van onze kant) met ons te delen (ten opzichte van de week of maand ervoor en ten opzichte van dezelfde week/maand vorig jaar). 

Op die manier willen we beter in de gaten houden en anoniem en geaggregeerd delen hoe deze sectoren in het centrum economisch herstellen en hier ook gericht op sturen doordat we het effect van acties, evenementen, campagnes en ingrepen in de openbare ruimte beter zichtbaar kunnen maken.  

Meewerken aan meer inzicht? Meld je dan aan via info@cmutrecht.nl dan nemen we contact met je op.