Meer fietsparkeerplekken Vredenburg noordzijde

De gemeente Utrecht maakt extra fietsparkeerplekken op het Vredenburg. Het gaat om nietjes met fietsvakken op de strook tussen de busbaan en het fietspad, aan de zijde van de Utrechter (noordzijde). De fietsparkeerplekken worden in week 51 gerealiseerd.

Fietsparkeren in de binnenstad

De historische binnenstad van Utrecht kent een tekort aan fietsparkeerplekken. Daarom kijkt de gemeente naar geschikte locaties om fietsparkeerplekken te maken. Dit kunnen rekken, nietjes of vakken zijn.Naast stallen op straat kent de gemeente Utrecht verschillende bewaakte, openbare fietsenstallingen. In deze stallingen kunnen fietsers de eerste 24 uur gratis stallen. Het tarief na 24 uur is 50 cent. Tevens kunnen fietsers voor € 71,08 een jaarabonnement afsluiten waarmee ze in alle gemeentelijke openbare, bewaakte stallingen terecht kunnen.

Meer informatie over Utrechtse fietsenstallingen: www.veiligstallen.nl/utrecht.