Maliebaan wordt wandel- en fietspromenade

De Maliebaan krijgt een groene wandel- en fietspromenade op de middenbaan. De ventwegen blijven eenrichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km en er komen maatregelen om de snelheid te remmen. Na uitgebreide gesprekken met de omgeving legt het college dit voorstel voor aan de gemeenteraad. Na een besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp verder uitgewerkt in overleg met omwonenden en ondernemers uit de buurt.

Het college stelde donderdag 9 mei ook het voorlopig ontwerp vast voor de herinrichting van de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat. De plannen worden uitgewerkt in een definitief ontwerp, de werkzaamheden starten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

Maliebaan
Op initiatief van de gemeente en betrokkenen is de afgelopen jaren nagedacht over verbetering van de Maliebaan, verbetering van de fietsroute vanaf de singel (de Herenroute) en van de kruising met de veelgebruikte fietsroute over de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat. Hierbij zijn vier varianten onderzocht voor de Maliebaan en de kruising met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat: het behouden van de huidige structuur, een ovonde (ovale rotonde), een promenade over de gehele Maliebaan en een T-splitsing met promenade op het zuidelijk deel van de Maliebaan. Deze varianten zijn in 2018 voorgelegd aan betrokkenen, waaruit geen duidelijke voorkeur bleek. Het huidige voorstel is een aanpassing van de promenade-variant. Er worden geen afslagverboden of knips ingevoerd en op de middenbaan mag gefietst worden.

Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat
De Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat worden met de herinrichting aantrekkelijker als woon- en winkelstraten. De straten krijgen een rijbaan met rood asfalt. De fietser heeft er voorrang en deelt de rijbaan met de auto en bus. De maximumsnelheid wordt 30 km/u. Voetgangers krijgen meer ruimte op bredere trottoirs met minder obstakels en meer groen, het aantal bomen wordt verdubbeld. Het aantal fietsparkeerplekken stijgt met de helft en er komen betere oversteekplaatsen voor voetgangers. Enkele autoparkeerplaatsen verdwijnen. De venstertijden voor laden en lossen worden verruimd in de ochtend en verkleind in de avondspits. Materialen worden zoveel mogelijk circulair ingekocht en er worden maatregelen genomen zodat de grond beter water op kan nemen.

Kruising
De kruising van de Maliebaan met de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat wordt in het ontwerp voor de Maliebaan verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de fietser prioriteit krijgt, verkeerslichten verdwijnen, groene zichtlijnen worden doorgetrokken en alle verkeersbewegingen mogelijk blijven. Dit zorgt voor goede aansluiting van alle wegen en weegt de belangen van de stad en omwonenden zo goed mogelijk af.

Tijdens de aanleg van de nieuwe Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat moeten deze straten aansluiten op de huidige situatie van de kruising. Met kleine aanpassingen wordt gezorgd voor een goede overgang van het nieuwe gemengde profiel op de Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat, naar de huidige indeling met vrijliggende fietspaden op de kruising met de Maliebaan. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de herinrichting van de Malieban, wordt de definitieve inrichting van de kruising bepaald.

Meer achtergrondinfo en documenten vindt u op www.utrecht.nl/nachtegaalreiger en www.utrecht.nl/maliebaan.