Herinrichting Westplein: Lombokplein

Over enkele jaren is het Westplein helemaal opnieuw ingericht met woningen, veel groen, een doorgetrokken Leidse Rijn en een nieuwe weg met brug over het water om de binnenstad in- en uit- te rijden. De gemeente Utrecht roept bewoners en andere belanghebbenden op mee te denken over het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied met de voorlopige naam Lombokplein.

Kruising stadsstraat met fietsroute Leidseweg

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein wordt een zogeheten stadsstraat aangelegd. Via deze stadsstraat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden. Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat een drukke fietsroute. De gemeenteraad vroeg om de voor- en nadelen van twee varianten van deze kruising (gelijkvloers en ongelijkvloers) te maken. Dit is samen met betrokken partijen Klépierre, Centrummanagement Utrecht, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel gedaan. Beide mogelijkheden worden de komende tijd uitgewerkt. Naar verwachting neemt de raad rond de zomer van 2019 een besluit over het SPvE en FO. Voor die tijd leggen we de plannen ter inzage.

Meer groen voor Lombokplein

Op de bijeenkomst van 5 april hebben we ideeën en wensen van bewoners en andere belanghebbenden opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Deze uitkomsten gebruiken we bij het vormgeven van de extra groene plekken in Lombok.

Er is een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken en aan de andere kant van het water 2 openbaar toegankelijke tuinen. Deze tuinen zijn onderdeel van de nieuwe bebouwing. Naast ruimte voor extra groen is er in dit plan plaats voor ongeveer 350 tot 400 woningen. De gemeenteraad is op 20 september akkoord gegaan om dit plan verder uit te werken.

Eind 2021/begin 2022 starten de uitvoering van de plannen met de inrichting van de openbare ruimte en het verleggen van de Graadt van Roggenweg en daarna volgt de woningbouw. Bekijk hier het stappenplan