Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Voorstraat en Wittevrouwenstraat in Utrecht worden vanaf begin 2019 heringericht. Er komt meer ruimte voor voetganger en fietser. Fietsers en auto’s gaan over dezelfde rijbaan rijden. Het aparte fietspad verdwijnt, het trottoir wordt minimaal 2,5 meter breed en de bus krijgt een andere route. Er komen meer fietsparkeerplekken, minder autoparkeerplaatsen en meer groen. Het ontwerp is in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tot stand gekomen.

Voorstraat en Wittevrouwenstraat

De meeste betrokkenen en de gemeente zijn het op hoofdlijnen over het ontwerp. Iedereen wil meer ruimte voor fietsers en voetgangers, meer verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers en makkelijker oversteken. In de plannen komt dit terug door vermindering van de hoeveelheid doorgaand autoverkeer, bussen en vrachtwagens. Meer ruimte voor winkelen en verblijven was een andere wens van betrokkenen. Dit komt terug in de bredere trottoirs en meer groen, waarmee deze straten in de binnenstad een aantrekkelijker plek worden.

Fietsstraat met rood asfalt

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat worden een fietsstraat met rood asfalt, waarbij het verkeer voorrang heeft op de zijstraten. De straten zijn onderdeel van de hoofdfietsroute, herkenbaar aan het rode asfalt. Dit sluit aan bij de ambitie om Utrecht fietsstad nummer 1 van de wereld te maken. Ook komen er meer fietsparkeerplekken. Daarnaast is deze maand voor buurtbewoners en werknemers een buurtstalling op het Jansveld geopend met 120 plekken. Bezoekers kunnen volgend jaar hun fiets ook kwijt in de nieuwe fietsenstalling onder het oude postkantoor op de Neude.

Uitwerking ontwerp

De komende maanden wordt het ontwerp samen met belanghebbenden verder uitgewerkt. Tijdens één of meer bijeenkomsten komt onder meer de invulling van de zogenoemde functiestrook aan bod. Er wordt dan besproken waar functies als fietsparkeren, autoparkeren, laden/lossen, terrassen en groen het best tot hun recht komen. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Utrecht.