Herinrichting Lange Nieuwstraat start eind 2019

De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden starten eind dit jaar. De straat krijgt fietsvriendelijker klinkers en bredere stoepen met minder obstakels voor voetgangers en rolstoelers. Hiermee wordt deze route aantrekkelijker voor fietsers als alternatief voor de Oudegracht. Het college heeft het conceptontwerp deze week vrijgegeven voor consultatie.

In de straat ontstaat extra ruimte doordat 23 parkeerplaatsen verdwijnen. Dit is mogelijk omdat veel bewoners hun parkeervergunning voor op straat hebben ingeruild voor een vergunning in een garage. In het nieuwe ontwerp komen alleen aan de oostzijde van de straat parkeerplaatsen.

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners (BON), culturele instellingen, ondernemers, de fietsersbond, SOLGU en de busmaatschappij Qbuzz. In juni 2018 is ook een drukbezochte buurtbijeenkomst geweest waar ideeën en tips zijn opgehaald die zijn verwerkt in het conceptontwerp.

Vervolg
Het ontwerp is te downloaden via www.utrecht.nl/langenieuwstraat. Belanghebbenden kunnen van 17 juni tot en met 29 juli reageren op het ontwerp. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt het ontwerp definitief gemaakt. Naar verwachting kan eind dit jaar de uitvoering starten, waarna de straat halverwege 2020 klaar is.