Handreiking CMU en gemeente voor ondernemers

Communicatiematerialen voor coronamaatregelen

Utrecht werkt op dit moment aan de 1,5 meter-inrichting van het centrum. Alle zeilen worden bijgezet om een bezoek aan de stad zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Om hieraan bij te dragen, hebben CMU en de gemeente Utrecht communicatiemiddelen gemaakt om bezoekers duidelijk te maken hoe verantwoord gebruik kan worden gemaakt van de openbare ruimte en in de winkels. Denk hierbij aan deurmatten, raam- en vloerstickers, posters en instructiekaarten.

Vanaf vrijdag 15 mei worden de eerste materialen verspreid onder ondernemers. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Daar waar er nog geen wachtstippen kunnen worden aangebracht worden tijdelijke exemplaren aangebracht.

Om communicatie over wachtrijen voor bezoekers in de openbare ruimte duidelijk en goed herkenbaar te laten verlopen, maar ook om de loopstromen van andere bezoekers niet onnodig te belemmeren, is het belangrijk om een deurmat en twee tot vier wachtstippen te gebruiken. Ondernemers wordt verzocht dit te doen vanuit de onderneming bezien voor de gevel langs het pand. Daar waar dit kan naar links (en anders naar rechts) om de wachtrij aan te geven en houd hierbij 1,5 meter aan tussen iedere stip (zie tekening). Eveneens wordt gevraagd eigen aangelegde markeringen te verwijderen en andere uitstallingen zoals reclameborden en vlaggen naar binnen te halen om bezoekers zoveel mogelijk ruimte te geven voor een veilig en verantwoord bezoek.

Meer info en afbeeldingen vind je op onze coronapagina