Grote steden luiden noodklok voor problematiek binnensteden

De wethouders Economische Zaken van de grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen waarschuwen voor ernstige gevolgen van leegstand in de binnensteden als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. ‘We willen voorkomen dat we door de crisis eerst een onnodig grote achterstand oplopen, alvorens we met herstel aan de slag gaan”, schrijven de wethouders in een brief aan minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Ze doen een dringend beroep op het kabinet om hierin gezamenlijk op te trekken met de grote steden.

De wethouders van de zes gemeenten maken zich zorgen over de binnensteden, die in de eerste maanden van de crisis extreem zwaar zijn getroffen en verwachten dat de huidige lockdown een nog grotere impact heeft op de binnensteden, terwijl deze al zwaar onder druk stonden. Dit betekent dat, wanneer er in de komende maanden veel bedrijven gaan afschalen of niet meer levensvatbaar blijken te zijn, dit in snel tempo zal leiden tot verdere leegstand in de binnensteden. Gemeenten hebben volgens de wethouders weinig invloed op de plaatsen waar die leegstand zich voordoet. “We hebben onvoldoende instrumenten om hierop te sturen”, stelt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “We vinden het risico te groot dat dit vastgoed in ongewenste handen komt, verloedering intreedt en ondermijning dreigt. Dit tast het unieke karakter van de grote binnensteden direct aan, wat uiteindelijk negatief uitwerkt op het vestigingsklimaat van Nederland.”

De wethouders pleiten in hun brief ook om na de lockdown ruimte te krijgen om te experimenteren, en zo bij te dragen aan het vergroten van het perspectief voor ondernemers. Ook andere steden kunnen van die ervaringen leren. De zes grote steden vinden het hun verantwoordelijkheid om samen met de minister en staatssecretaris zo spoedig mogelijk te komen tot maatregelen om de gevolgen van de crisis te beperken en van daaruit te werken aan economisch herstel.

De brief is te zien op:
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/samen-werken-aan-economisch-herstel