Grifthoekbrug weer in beeld

Een nieuwe studie stelt voor om op negen plaatsen in de stad een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente Utrecht 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnels. Het gaat om plekken die barrières zoals water, spoor en autowegen slechten. Negen locaties kregen de meeste prioriteit.

Onder deze de zogenaamde Grifthoekbrug. Deze voetgangersbrug moet de Grifthoekgarage Ter hoogte van Wolvenplein met de binnenstad verbinden en kan zo een rol gaan spelen in het aantrekkelijker maken van deze parkeergarage voor een bezoek aan het centrum en daarmee aan het terugdringen van autoverkeer dat ver de stad inrijdt.

Acht bruggen en één tunnel die het meest wenselijk worden geacht zijn, op volgorde van prioriteit:
1.    Oude Leidseweg bij Den Hommel
2.    Vechtbrug Zwanenvechtlaan
3.    Demka-spoorbrug
4.    Mytylbrug Kromme Rijn
5.    Nieuwe verbinding Singel-Noord
6.    Brailledreef vlak langs het spoor
7.    Waterlinieweg westzijde
8.    Grifthoekbrug voetgangersbrug
9.    Spoortunnel Boorstraat

De studie is een bouwsteen voor het mobiliteitsplan 2040. Meer informatie over het mobiliteitsplan 2040 is hier te lezen.