10,5 miljoen om lokale economie te stutten

De Gemeente Utrecht wil 10,5 miljoen euro extra investeren om de lokale economie te stutten. Volgens het college van burgemeester en wethouders is een goed vestigings- en investeringsklimaat een noodzakelijke voorwaarde voor economisch herstel en werkgelegenheidsontwikkeling.

“Zo krijgen ondernemers meer ruimte om te ondernemen”, aldus wethouder Klaas Verschuure in een brief aan Utrechtse ondernemers. “Daarom investeren we in het behoud van toekomstbestendige winkelgebieden en het aantrekkelijk houden en maken van bedrijventerreinen en andere werklocaties in de stad. We zetten in op het aantrekken van bedrijven in sectoren die ook in de toekomst voor economische groei en banen zorgen zoals de gezondheidszorg, ICT, bouw en ook de circulaire- en maakindustrie.”

De gemeente doet dit onder andere door bedrijven te helpen met herhuisvesting, door extra geld beschikbaar te stellen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht (de ROM) voor de Corona Overbruggingslening (COL-regeling) en met een stimuleringsregeling voor aantrekkelijke winkelgebieden. “We willen leegstand en verloedering voorkomen. We brengen de hoofdstructuur van de winkelgebieden in kaart en willen deze versterken. We helpen bijvoorbeeld kleine ondernemingen die elders gevestigd zijn met verhuizen naar de hoofdstructuur, bijvoorbeeld door een tegemoetkoming voor verhuiskosten. Samen met betrokken partijen zetten we in op doorontwikkeling door vastgoedmanagement, brancheringsplannen en de inzet van winkelstraatmanagers.”

De hele brief leest u hier.