Gemeente staat tijdelijke uitbreiding terrassen toe

Tot uiterlijk 1 november 2020 mogen in Utrecht bestaande terrassen onder voorwaarden tijdelijk worden uitgebreid. Dit heeft het gemeentebestuur besloten als vervolgstap in het gebruik van de openbare ruimte in de 1,5 meter-samenleving.

Vanaf vrijdag 22 mei kunnen horecaondernemers een aanvraag voor uitbreiding doen bij de gemeente: www.utrecht.nl/tijdelijkterras. Wanneer tijdelijke uitbreiding van de terrasruimte is goedgekeurd, zullen op de gehele terrasruimte niet méér stoelen of tafels worden geplaatst dan op de oorspronkelijk vergunde en regulier geplaatste terrassen. Het gaat om de tijdelijke herverdeling – en niet de herinrichting – van de openbare ruimte.

Voor het tijdelijk uitbreiden van terrasruimte is de voorwaarde dat de gezondheid van bewoners, bezoekers en werknemers is gewaarborgd. De stad dient toegankelijk en veilig te blijven en ondernemers moeten overlast zo veel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld voor omwonenden. Zo moeten bewoners veilig over straat kunnen, 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, woningen moeten goed toegankelijk blijven en de verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn.