Geen kosten voor tijdelijk uitbreiden terras

Het Utrechtse college wil dat de aanvraag voor de tijdelijke uitbreiding van een terras ook in 2022 niet tot extra kosten leidt voor ondernemers. Voor het aanvragen van de vergunning en voor het gebruik van de extra meters terrasruimte zijn normaal gesproken kosten verschuldigd: leges en precario. Om ondernemers tegemoet te komen worden deze kosten net als afgelopen jaar niet in rekening gebracht.

Ondernemers wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om kosteloos een tijdelijk verruimd terras aan te vragen. Dit om het verlies van inkomsten te helpen beperken. In september 2021 heeft het college het besluit genomen horecaondernemers ook in 2022 toe te staan hun terras tijdelijk uit te breiden of een satellietterras in te richten, zolang de 1,5 metermaatregel van kracht is. Het besluit om nu de kosten van de precario en leges terug te brengen naar nul euro voor 2022 draagt daaraan bij. De uitbreiding van terrasruimte leidt gemiddeld genomen niet tot het plaatsen van meer stoelen of tafels, maar maakt het mogelijk om tussen die stoelen 1,5 meter afstand te kunnen houden. Daarom laat de Gemeente Utrecht de kosten vervallen.

Steunmaatregelen

Het laten vervallen van de precario en leges is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad in de coronacrisis. De gemeente biedt steun aan getroffen bedrijven in de sectoren evenementen, horeca, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in verschillende projecten. Voor ondernemers zijn er verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen en wordt daarnaast gezocht naar extra oplossingen. Er zijn mogelijkheden voor hulp bij geldzorgen, scholing en advies over ondernemen in coronatijd, en concrete programma’s zoals Morgen Mooier Maken, waarmee versneld tijdelijke vestiging in leegstaande winkelpanden mogelijk wordt gemaakt. Meer informatie over de ondersteuning van ondernemers in coronatijd: Ondernemers en coronavirus | Gemeente Utrecht.