Wethouders G4 vragen aandacht voor ondernemers

In een brief aan minister-president Mark Rutte hebben de wethouders Economische Zaken van de vier grote steden het kabinet gevraagd om ondernemers perspectief te bieden in deze coronatijd. De brief is ondertekend door de wethouders Victor Everhardt (Amsterdam), Barbara Kathmann (Rotterdam), Saskia Bruines (Den Haag) en Klaas Verschuure (Utrecht). Zij schrijven: “Dit zijn ongekende tijden, die vragen om ongeëvenaard overheidsingrijpen”.

De vier grote steden vragen in de brief onder meer om de protocollen voor de anderhalvemetereconomie voortvarend op te pakken. Wethouder Klaas Verschuure: “Mijn collega’s en ik hebben in deze coronatijd zo goed als mogelijk contact onderhouden met ondernemers in onze steden, om in beeld te krijgen wat er nodig is.”

De wethouders vragen nadrukkelijk om perspectief voor ondernemers, zowel op de tussenfase van de anderhalvemetereconomie als op het aanjagen en stimuleren van de economie in de herstelfase daarna. Tegelijk met de aankondiging van nieuwe noodmaatregelen moet openheid worden gegeven over een stimuleringspakket en andere maatregelen om het herstel van de economie in de vier grote steden verder te stimuleren.

Lees meer in de volledige brief.