Extra steun voor ondernemers en inwoners

Utrecht investeert de komende maanden nog eens 3,3 miljoen euro om ondernemers en inwoners die het zwaar hebben te helpen. Inwoners met een laag inkomen krijgen compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Daarnaast krijgen ondernemers gratis advies en ondersteuning bij het verduurzamen van hun bedrijfspand en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook ondernemers in de evenementenbranche die door corona zwaar geraakt zijn krijgen hulp.

Het bedrag van 3,3 miljoen is het tweede deel van de in totaal 5,6 miljoen die oorspronkelijk gereserveerd was voor de TONK-regeling voor ondernemers (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Van deze regeling is in Utrecht, maar ook landelijk, minder gebruik gemaakt dan verwacht. Het eerste deel van het geld kwam eind maart van dit jaar al beschikbaar. Op basis van de ervaringen van begin dit jaar zijn de regelingen hier en daar aangepast om ze makkelijker en voor een grotere doelgroep toegankelijker te maken.

Met deze investering sluit Utrecht zoveel mogelijk aan bij bestaande maatregelen zodat het geld snel terecht komt bij de ondernemers en inwoners die dat nú nodig hebben.