Het businessplan van CMU

CMU bestuursleden zijn vrijwilligers. Mensen die een toonaangevende rol vervullen in het Utrechtse centrum. Mensen die zich voor meer verantwoordelijk voelen dan alleen hun eigen zaak of belang. Wie zo’n bestuursrol op zich neemt en daar tijd, moeite en verantwoordelijkheid in steekt, wil die verantwoordelijkheid ook voelen. Verschil maken. Iets bereiken voor de achterban.

In de loop van 2018 kwamen we tot de conclusie dat onze manier van werken tot dat moment nog mogelijkheden onbenut liet. Kwaliteiten en ambities van het bestuur smoorden soms in een vastgeroeste werkwijze. Het was tijd om onszelf een spiegel voor te houden.

Model

We wilden in elk geval bereiken dat de individuele bestuursleden een concrete verantwoordelijkheid hadden. In het najaar van 2018 heeft het bestuur daarom in een aantal sessies aan de hand van het OGSM-model een nieuwe werkwijze uitgewerkt. In goed Nederlands staat OGSM voor Objectives, Goals, Strategies en Measures.

Lean and mean

Stap voor stap werd duidelijk hoe we de ideeën van de individuele bestuursleden beter vorm konden geven en waar we onze prioriteiten wilden leggen. Belangrijk, want CMU wil ‘lean and mean’ zijn. Het geld dat via het ondernemersfonds ter beschikking staat, moet renderen en de beperkte capaciteit van het bestuur moet maximaal benut worden. En met OGSM kom je tot scherpe keuzes.

Portefeuille

In de nieuwe opzet hebben de bestuursleden nu een eigen portefeuille. Het is niet langer zo dat het bestuur maandelijks alleen bijeenkomt om te spreken over wat de centrummanager en de voorzitter gedaan hebben. We weten waar we naartoe willen en we weten wie we aan kunnen spreken. Ook ondernemers in het centrum kunnen ons op beleidsonderdelen aanspreken. Overigens blijft het wel zo dat de centrummanager, de kwartiermakers en de voorzitter de eerste aanspreekpunten zijn.

Prioriteit

In 2019 – en vermoedelijk de komende jaren – blijft marketing de belangrijkste prioriteit, zoveel is wel gebleken uit het OGSM-model. Zeker in de begroting. De andere prioriteiten blijven belangrijk, anders waren het geen prioriteiten, maar kunnen met een kleiner budget toe.

Mensenwerk

En, niet onbelangrijk: alles is mensenwerk. Een bestuur dat met tegenzin vergadert en besluiten neem, kan nooit echt effectief zijn. De tijd zal uitwijzen of we inderdaad de juiste keuzes maken, maar de bestuursvergaderingen zijn levendig en constructief.