Duiding ontwikkelingen bezoekersaantallen en omzet

We volgen de ontwikkeling van bezoek aan het centrum onder meer door tellingen op de Lange Elisabethstraat, de Steenweg en de Oudegracht. Daarnaast volgen we deze ontwikkeling in een bezoekersdashboard. Vanaf 1 januari tot en met eind april nam het aantal passanten geleidelijk toe met als hoogste aantal 19.000 op een zaterdag op de Lange Elisabethstraat (ca 38% in vergelijking met 2019) en door de week 11.000 (ca. 22% in vergelijking met 2019).
 
Na de versoepelingen op 28 april (stap 1) herstelde het aantal passanten zich op zaterdag 1 mei naar 36.000 (ca. 72% in vergelijking met 2019) en doordat deze periode ook een vakantieperiode was, lagen in de weken erna het aantal passanten door de week ook hoger dan gemiddeld. Vrijdag 7 mei telde zelfs een hoger aantal passanten (30.000, ca. 75% ten op zichte van 2019) dan zaterdag 8 mei (27.000, ca.  54% ten opzichte van 2019).
 
Het goede weer en de vakantieperiode verklaren het grillige gedrag in aantal passanten in de eerste weken. Ook de piek in passanten van tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) is goed te zien. Vanaf eind mei zien we het wat meer reguliere patroon door de week terugkeren.
 
De impact op de ontwikkeling in passanten van de eerste stap van de versoepelingen is veruit het grootste geweest. De versoepelingen van 19 mei (stap 2), 5 juni (stap 3) en 26 juni (stap 4) hadden niet direct invloed op het aantal passanten op zaterdag, er is wel een lichte toename in het gemiddeld aantal passanten op de door de dagen door de week. Na de vooraankondiging van de versoepelingen op 26 juni zien we in die week een stijging in het aantal passanten door de week. In de periode van 1 april tot en met 27 juni lag het hoogste aantal passanten op zaterdag rond de 37.500. Door de week lag het hoogste aantal passanten op 24.000 (ca. 60% ten opzichte van 2019).
 
Er is nog steeds sprake van veel gericht bezoek. Dat blijkt wel uit de resultaten van de Grote Steden Monitor die de ontwikkeling in bezoek aan de grootwinkelbedrijven die in Utrecht zijn gevestigd op indexbasis laat zien. Het bezoek ligt van week 17 tot en met week 24 op 69% ten opzichte van 2019. In week 18 en week 19 (begin mei, direct na de versoepelingen in de vakantieperiode) lag de index qua bezoek aan het grootwinkelbedrijven boven de 90% ten opzichte van 2019, dit is in week 24 al weer teruggevallen naar 62%. Dit komt overeen met de ontwikkelingen die we hierboven al beschreven op basis van de passantencijfers in de Lange Elisabethstraat.
 
Ontwikkeling in omzet
Sinds de versoepelingen van 28 april horen we van verschillende ondernemers terug dat ze redelijke tot goede omzetten draaien. In sommige gevallen zijn die omzetten in enkele weken zelfs beter dan in 2019. Het is wel goed om ons te blijven realiseren dat één of zelfs een aantal goede weken nog niet betekent dat daarmee de achterstand in omzet die is opgelopen is ingehaald. Daarnaast zien en horen we wel terug dat die omzetten met name werden gehaald in de eerste periode na 28 april waarin het vakantie was en dat zowel de aantallen bezoekers als de omzetten de afgelopen periode al weer lager waren.