Corona update

Het is voor ondernemers een hele onzekere en onrustige periode, de berichten uit de pers en de wandelgangen uit Den Haag werken hier zeker niet aan mee. Voorlopig moeten we helaas echt afwachten en zien of de coronacijfers aanleiding geven tot aanvullende maatregelen en hoe deze eruit gaan zien. CMU zit ondertussen niet stil.

Zo informeren we gevraagd en ongevraagd de gemeente over de ontwikkelingen in bezoek en het sentiment onder ondernemers. Vandaag waren we nog in gesprek met wethouder Verschuure. Hij sprak zijn respect uit voor de inzet van alle ondernemers in het centrum. We hebben de gemeente twee weken geleden gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om coronapolsbandjes ook toe te kunnen passen op de overige sectoren mocht dit nodig zijn en  de tijd van uitgifte en het aantal uitgiftepunten uit te breiden om zo gemak voor bezoekers te realiseren en controledruk bij ondernemers weg te nemen.

In het grote stedenoverleg van centrummanagementorganisaties uit onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, oefenen we invloed uit en praten we mee over onder andere de landelijke lobby van branchevereniging INretail. We deden onder meer de oproep voor duidelijk en eenduidig beleid om het zo overzichtelijk mogelijk te houden voor ondernemers en bezoekers.Samen met Utrecht Marketing sturen we actief op het op peil houden van het bezoek via een bezoekerscampagne (zie ook het artikel hierover in de nieuwsbrief).

Samen met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing wijzen we bezoekers erop dat veilig, verantwoord en gastvrij bezoek mogelijk is, roepen we op tot gespreid bezoek en tijdige decemberinkopen via digitale abri’s, social mediakanalen en op kiesjemomentutrecht.nl. We laten ondertussen zien wat wél mogelijk is. Zo zijn we van plan om opnieuw twee inpakwinkels in te richten in leegstaande winkelpanden, zetten we opnieuw mobiele winterse acts in die de bezoekers welkom heten en verrassen en gaat ‘Kleur de Stad’ vanaf deze week gewoon van start. In het weekend zijn er, naast de inzet van tekstkarren en wat extra inzet van toezichthouders, vooralsnog geen extra maatregelen gepland in de openbare ruimte.

Hou vol en let een beetje op elkaar tijdens deze onzekere periode. Mocht je hulp nodig hebben, neem dan vooral contact met ons op.