CMU positief over uitbreiding winkelwandelgebied centrum Utrecht

Veiligheid voor voetgangers én fietsers

UTRECHT – Centrummanagement Utrecht (CMU) is verheugd over het voorstel van het college van b en w om het winkelwandelgebied Oudegracht, Stadhuisbrug, Vismarkt, Lichte en Donkere Gaard en Wed uit te breiden. Samen met de gemeente vinden wij dat het centrum een gebied moet zijn waar bezoekers en bewoners graag naar toe komen, terugkeren en verblijven. Dat is van belang voor retail, musea, andere culturele instellingen, horeca én bewoners.

Met jaarlijks 35 tot 40 miljoen bezoekers, is de gebruiksintensiteit van de schaarse ruimte hoog en neemt toe. Voor ons telt zwaar de veiligheid voor voetgangers én fietsers. Het uitbreiden van het winkelwandelgebied speelt in op veranderingen in functies van panden, vergroot de aantrekkelijkheid en biedt de kans dat bezoekers worden gestimuleerd ook andere delen dan het bekende A1 rondje aan te doen. Verder zorgt het voor helderheid over het gebruik van deze ruimte wat de handhaafbaarheid bevordert.

Wij zien het voorstel van Burgemeester & Wethouders als onderdeel van het pakket van maatregelen per 1 januari 2018 dat bestaat uit cameratoezicht/herstel toegangspaaltjes in het bestaande voetgangersgebied, cameratoezicht op het Domplein en wijziging van de venstertijden in samenhang met de door gemeente, TLN en EVOfenedex op ondertekende samenwerkingsovereenkomst Zero Emission Stadsdistributie. De efficiency van de bevoorrading voor transporteurs en de te bevoorraden bedrijven is gediend met een ongestoord verloop hiervan in de ochtenduren. Menging met fietsers en scooters leidt tot conflicten en daardoor onveilige situaties.

Paul Haarsma-Bakker – Anne & Max (Donkere Gaard), eigenaar en bewoner: “Als bewoner ben ik blij met de uitbereiding van het voetgangersgebied. Ik woon daar samen met mijn kind van zeven jaar en het is gewoon onveilig om daar midden op de dag te lopen. Het is te druk met fietsers. Wijk je uit voor een fiets, dan word je aan de andere kant alweer van je sokken gereden. Als ondernemer zie ik die onrust terug bij wandelend en winkelend publiek. Het is ook onoverzichtelijk: op de Choorstraat en Lijnmarkt mag je niet fietsen en hier nog wel. Ondertussen hoor je niemand meer over dat gebied, dus ik ga ervan uit dat we over een tijd ook niemand meer horen over de uitbreiding. Verandering heeft tijd nodig. Utrecht groeit, zowel qua bewoners als bezoekers, dus is het heel normaal dat we meegroeien en rekening met elkaar houden.”

Esther Walgering – Graaf Floris (Vismarkt): “De stad groeit en het wordt met de dag drukker in het centrum. Er zijn zo veel voetgangers op de Vismarkt dat er voor fietsers geen plek meer is. Het veroorzaakt onveilige situaties en de bereikbaarheid van winkels komt in het geding. Daarom is het goed dat het fietsverbod tussen 10:00 en 18:00 uur ingaat zodat wij weer beter te bereiken zijn voor onze bezoekers.”