CMU-KHN Politiek café

Samen met Koninklijke Horeca Nederland organiseert CMU dit jaar een politiek café. Hiervan staat de eerste al gepland op maandag 13 mei vanaf 18:00 uur bij café Van Wegen in de Lange Koestraat.

Wilt u ook meepraten over de omgevingsvisie voor het centrum of het verbeteren van de inzameling van bedrijfsafval, meldt u dan aan via info@cmutrecht.nl want het aantal plaatsen is beperkt.