Camera’s tellen verkeer in het wervengebied

Om de hoeveelheid zwaar verkeer in de binnenstad te meten, telt de gemeente Utrecht van 31 oktober tot en met 13 november op twaalf plekken in de binnenstad het verkeer met tijdelijke camera’s. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of de genomen verkeersmaatregelen werken, of moeten worden aangepast.

Speciale camera’s maken foto’s van kentekens van de voertuigen die op de grachten met (werf)kelders rijden en in de straten ernaartoe. Met het kenteken halen de camera’s de voertuiggegevens bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) op.

Samen met de gegevens van de handhavers en de meldingen van ondernemers en bewoners, ontstaat zo een compleet beeld van het verkeer op en rond de grachten. Ook kunnen de gegevens worden vergeleken met de tellingen uit 2021 en 2020.

Nadat de voertuiggegevens zijn opgehaald, worden de foto’s van de kentekens gewist. De camera’s voldoen aan de privacywet en zijn niet schadelijk voor mensen of dieren. Na 13 november worden de camera’s weer verwijderd aldus de gemeente. Lees hier alle informatie omtrent maatregelen en werkzaamheden aan de werven