CMU vraagt gemeenteraad ondernemers extra te steunen tijdens Coronacrisis

Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft vandaag een brief gestuurd aan de Utrechtse gemeenteraad waarin gevraagd wordt ondernemers in het centrum bij te staan en te ondersteunen. Dit omdat de maatregelen op korte- én (middel)lange termijn grote gevolgen hebben voor alle ondernemers aldaar. Door de economische gevolgen van het virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen komt bij veel ondernemers op korte termijn de liquiditeit onder zware druk te staan.

In de brief vraagt CMU namens alle ondernemers binnen retail, horeca, cultuur en zakelijke dienstverlening de gemeenteraad aandacht voor de volgende punten:

  • Uitstel van betaling voor de aanslag voor de lokale lasten en waar mogelijk verlaging van de precario en leges voor ondernemers in het centrum;
  • Urgentie en aandacht (bij de Rijksoverheid) voor een snelle afhandeling en soepele behandeling van de aanvragen die betrekking hebben op uitstel van loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting, werktijdverkorting en WW vanuit ondernemers die hier vanwege de maatregelen een beroep op doen;
  • Verruiming van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van bovenstaande regelingen;
  • Gezamenlijk appel op en communicatie richting vastgoedeigenaren om waar mogelijk richting ondernemers mee te denken in termen van huurkorting/verlaging/uitstel;
  • Gezamenlijk optrekken bij het maken van een actieplan en marketingcommunicatie als ondernemingen en culturele instellingen in (het centrum van) Utrecht straks weer open zijn;

Daarnaast uit CMU haar zorg over de veiligheid en leefbaarheid in het centrum, nu horeca en sportvoorzieningen de deuren sluiten en ook steeds meer winkels dat uit voorzorg doen en vraagt de gemeenteraad om meer inzet van politie, toezicht en handhaving en surveillance de komende periode.

CMU benadrukt verder in de brief zelf alles op alles te zetten om de ondernemers in het centrum zo goed mogelijk te informeren over de situatie en de mogelijkheden die er zijn voor ondernemers om steun te ontvangen en advies in te winnen.

Naast de brief aan de gemeenteraad heeft CMU ook een schrijven doen uitgaan naar Stadsbedrijven met het verzoek contracten aan te kunnen passen en om vermindering van de kosten van de afvalinzameling nu er minder wordt ingezameld.

Lees de hele brief hier.