CMU presenteert Manifest en Studie: Bouwstenen voor de toekomst

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst heeft CMU haar manifest en studie ‘Bouwstenen voor de toekomst’ openbaar gemaakt en uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de Utrechtse politiek en het gemeentebestuur. Daarnaast ging de Utrechtse politiek dit jaar in het prachtige Stadhuis in de binnenstad in debat met elkaar en de ondernemers uit het centrum aan de hand van vijf stellingen, aangedragen vanuit het centrummanagement.

Debat

Het grootste deel van de avond van de zesde verjaardag van CMU, werd in beslag genomen door een zeer interessant verkiezingsdebat onder leiding van Friso Wiersum. Kandidaten van de PvdA, VVD, Student&Starter, GroenLinks, SP, CDA, D66, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht en PvdD, gingen per stelling 1 op 1 met elkaar en het publiek in debat, waarna aan het eind van iedere stelling elke partij zijn zegje nog mocht doen over het thema. De besproken stellingen werden aangedragen door bestuursleden van CMU. Zoals verwacht riepen de meeste stellingen pittige discussies op tussen de partijen onderling en met de bezoekers. Met name over de laatste stelling leek iedereen het wel eens te zijn: Het centrum van Utrecht verdient minstens net zoveel aandacht als de andere ontwikkelingsgebieden. Bekijk de stellingen aan de hand van het fotoverslag hieronder.

Manifest

In lijn met de opgeworpen stellingen heeft CMU een manifest geschreven waarin de ambitie wordt uitgedragen dat het centrum in 2030 dé nummer 1 bestemming is om te komen en te (ver)blijven. Om dit te bereiken zet CMU in op het gezamenlijk realiseren van een jaarlijks project ter verbetering van de bereikbaarheid en/of het versterken van de verblijfskwaliteit. Hiervoor worden in het manifest 2 bouwstenen aangedragen, te weten 1: Systeemsprong in Bereikbaarheid en 2: Kwaliteitssprong in Ontmoeten.

Het manifest kunt u hier lezen.:          

Studie

Het door CMU gepubliceerde manifest kwam tot stand naar aanleiding van een studie, uitgevoerd door BVR adviseurs, waarin de contouren van de belangrijkste vraagstukken voor het centrum zijn geschetst en vertaald in bouwstenen voor de toekomst (horizon 2030). Voor de studie werkte het adviesbureau samen met diverse betrokkenen bij het centrummanagement. De studie is mede gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten van stad en regio. Het complete rapport ‘Ruimtelijke bouwstenen voor het centrum Utrecht 2030’ is hier te lezen: