AED-project: aan de slag voor een hartveilig centrum

CMU gaat aan de slag met het ‘hartveilig’ maken van het centrum. Met dit project gaan we er voor zorgen dat een aantal bestaande AED’s niet alleen tijdens openingstijden van ondernemers toegankelijk is maar 24/7 en dat daarnaast op een aantal nieuwe locaties AED’s mogelijk worden gemaakt.

In het centrum hangen maar enkele openbare AED’s die zijn aangesloten bij HartslagNU. Daardoor is de overlevingskans bij ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie niet optimaal. De overlevingskans kan worden verbeterd als op iedere 500 meter in de buurt een beschikbare AED hangt.

Ontstaan AED netwerk

Defibrillatie is cruciaal voor de overlevingskans van gereanimeerde patiënten. De gemiddelde aanrijtijd van ambulancediensten in Nederland was in 2009 9 minuten en 45 seconden. Om effectief de overlevingskansen toe te kunnen laten nemen buiten het ziekenhuis, moest er worden gekeken naar een meer effectief model. In 2007 is de voorloper van wat wij nu kennen als HartslagNU ontwikkeld: een platform waar een AED kan worden aangemeld, gekoppeld aan de meldkamers van de Veiligheidsregio’s. Het principe is simpel: met beschikbare burgerhulpverleners en aangemelde AED’s wordt de overlevingskans vergroot. Mede door dit systeem is de landelijk gemiddelde overlevingskans op een hartstilstand gestegen van 9% begin van deze eeuw naar nu 23% .

HartslagNU en 112

Via 112 wordt in HartslagNU een melding gemaakt van een hartstilstand. Dan worden meerdere burgerhulpverleners via apps en sms-berichten aangespoord om naar de plek waar het slachtoffer te gaan en daar reanimatie toe te passen. Een tweede deel van de burgerhulpverleners wordt opgeroepen om een AED die binnen een straal van 1,5 km van het slachtoffer hangt naar het slachtoffer te brengen. Na de HartslagNU oproep worden beheerders van een AED aangespoord te controleren of de AED’s zijn ingezet. Na een inzet is het namelijk aan de beheerder van de AED om de elektroden en zo nodig ook de accu te vervangen en de nieuwe gegevens in HartslagNU door te geven.

Remote monitoren

Het is aan te raden te kiezen voor AED toestellen die op afstand kunnen worden uitgelezen. Dit versimpelt het beheer aanzienlijk. Om te beginnen hangt het beheer niet meer af van een willekeurige vrijwilliger en of deze wel of niet binnen enkele uren de juiste stappen doorloopt. Ten tweede geeft remote beheer de mogelijkheid om de prestaties van het AED aanbod te kunnen controleren. Ook diefstal en voor controles na inzet is remote beheer logistiek en financieel aan te raden. Alleen zo kunnen de AED’s op afstand op beweging worden gecontroleerd. Bij een HartslagNU oproep worden meerdere toestellen “mogelijk” ingezet en dit geeft anders een flinke beheeropgave.