Milieuzone: aanscherping voor vrachtauto’s en invoering voor autobussen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de milieuzone in de gemeente Utrecht strenger voor dieselvrachtauto’s. Ook gaat de zone dan gelden voor autobussen (OV-bussen en touringcars). Vrachtauto’s en autobussen op diesel moeten vanaf volgend jaar aan minimaal emissieklasse 6 voldoen om de milieuzone in te mogen. Dit is een landelijk bepaalde toegangseis.

Eerste drie maanden waarschuwen, daarna beboeten
De gemeente Utrecht gaat de eerste drie maanden alleen waarschuwen. Zo krijgen eigenaren van vrachtauto’s en autobussen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Tot en met 31 maart ontvangen bestuurders van een vrachtauto of autobus een waarschuwingsbrief als ze de milieuzone in rijden terwijl dat niet mag. De waarschuwing wordt één keer per kenteken gegeven. Vanaf 1 april 2022 worden overtredingen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) doorgegeven. Overtreders moeten dan een boete van 250 euro aan het Rijk betalen. Voor dieselvrachtauto’s met emissieklasse 3 en lager gaat de handhaving wel door.

Ontheffingsmogelijkheden
Eigenaren van vrachtauto’s en autobussen op diesel met emissieklasse 4 of 5 kunnen een dag- of langdurige ontheffing aanvragen voor de milieuzone. Dieselvrachtauto’s met emissieklasse 0 t/m 3 kunnen vanaf 1 januari 2022 van de gemeente geen ontheffing meer krijgen. Een dagontheffing kan maximaal twaalf keer per jaar aangevraagd worden. Voor vrachtauto’s is een langdurige ontheffing van één jaar mogelijk. Voor autobussen stelt de gemeente een langdurige ontheffing van twee jaar beschikbaar. Die ontheffing kan één keer verlengd worden met nog twee jaar. Voor langdurige ontheffing gelden een aantal voorwaarden zoals de noodzaak om met het voertuig de milieuzone in te rijden en dat de financiële situatie van de eigenaar het niet toelaat een schoner voertuig te kopen.

Uitstootvrije zone voor vrachtauto’s in 2025
Voor bestelauto’s en vrachtauto’s geldt vanaf 2025 een uitstootvrije zone (zero emission) in het gebied van de huidige milieuzone. Bestelauto’s en vrachtauto’s die vanaf 2025 worden gekocht, mogen alleen in die zone komen als ze geen uitstoot geven. Voor bestelauto’s en vrachtauto’s die eerder dan 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling. Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s uitstootvrij zijn in de zero emission zone. Vanaf 2030 geldt dit ook voor vrachtauto’s.