Aanpassingen moeten Domplein veiliger maken

Sinds de herinrichting van het Domplein kunnen fietsers diagonaal het plein oversteken en de ruimte gebruiken die eigenlijk voor voetgangers is. Omdat deze gelijkvloerse indeling kan leiden tot onveilige situaties, gaat de gemeente Utrecht het straatmeubilair op het plein aanpassen. Hierdoor ontstaan er hopelijk minder conflicten tussen voetgangers en andere verkeersdeelnemers.

De gelijkvloerse inrichting van het Domplein toont de verschillende historische periodes met behulp van straatstenen die in verschillende kleuren en vormen zijn aangebracht. Er is gekozen voor een gelijkvloerse “shared space” inrichting om dit beeld te versterken. Het ontbreken van een aangegeven rijbaan heeft tot gevolg dat verkeersdeelnemers zich anders gedragen.

Sinds de herinrichting heeft de gemeente al een aantal keer kleine ingrepen gedaan op het plein om de situatie te verbeteren. Dit blijkt onvoldoende te helpen. In overleg met belangengroepen worden aanpassingen gedaan op het plein, om het comfort en veiligheid voor met name voetgangers en fietsers te verbeteren.

Wat er precies gaat gebeuren is te lezen in het wijkbericht van de gemeente.