Aanpak kwetsbare winkelgebieden

Om een aantal winkelgebieden extra te ondersteunen, heeft het Utrechtse college de “Aanpak kwetsbare winkelgebieden” vastgesteld. In dit programma worden zes winkelgebieden benoemd die extra aandacht kunnen gebruiken de komende jaren. Dit wordt per winkelgebied, waaronder de binnenstad, samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden verder uitgewerkt. Daarna volgt de uitvoering en daarvoor is een subsidie beschikbaar. Naast de subsidies zijn ook andere hulpmiddelen beschikbaar zoals de inzet van buurtconciërges of kleine aanpassingen in de openbare ruimte.

Morgen Mooier Maken
Een voorbeeld van een aanpak per winkelgebied is Morgen Mooier Maken (MMM), wat als doel heeft de toenemende leegstand in de binnenstad een halt toe roepen en de leegstaande panden door nieuwe functies te laten invullen. Dit plan is in samenwerking met de Vereniging van Commercieel onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC) en Centrummanagement Utrecht (CMU) tot stand gekomen en voorziet in een aanpak om de leegstand terug te dringen. Om initiatieven te stimuleren die de leegstand terugdringen en de vitaliteit van belangrijke winkelstraten versterken is per 15 juni een subsidie beschikbaar.

Utrecht sneller en sterker uit de crisis
De concept-aanpak meest kwetsbare winkelgebieden is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Dit maakt deel uit van het corona-maatregelenpakket gericht op steun voor de vitale hoofdstructuur van stedelijke voorzieningen en de retail in het bijzonder. Stap voor stap werken we samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken.

Meer informatie over Morgen Mooier Maken: https://www.utrechtmarketing.nl/morgen-mooier-maken/ of www.startinhethart.nl

Lees het hele bericht hier