Aanleg snelfietsroute Amersfoort-Utrecht kan van start

De provincie Utrecht en de vijf betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht hebben een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken van de snelfietsroute Amersfoort. Oplevering van de 20 kilometer lange route staat gepland voor 2022.

Het Utrechtse deel van de route loopt vanaf het Griftpark via de Alexander Numankade, Jan van Galenstraat en Kardinaal de Jongweg naar De Bilt. De Alexander Numankade wordt tot de Poortstraat ingericht als 30 kilometerweg. De verdere route is te vinden op de webpagina.

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10 procent meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019. De snelfietsroute Amersfoort – Utrecht maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de provincie en de betrokken gemeenten aan de slag gaan. De andere routes zijn Utrecht-Woerden, Utrecht-IJsselstein, Utrecht-Veenendaal, Amersfoort-Baarn-Hilversum, Amersfoort-Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort-Veenendaal.  

Snel, comfortabel en veilig doortrappen
Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden. Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.