Uitbreiding voetgangersgebied voorlopig verlengd

De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad wordt verlengd voor een periode zolang als nodig is voor de bestrijding van het coronavirus. Aanpassing hierbij is dat de Oudegracht-Zuid, tussen de Hamburgerburg en de Smeebrug, vervalt. Uit de evaluatie blijkt dat hier voldoende ruimte is om afstand te bewaren, waardoor extra maatregelen niet nodig zijn.

Het voetgangersgebied werd op verzoek van de gemeenteraad tijdelijk uitgebreid om ervoor te zorgen dat voetgangers in het centrum anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. De tijdelijke uitbreiding ging per 6 juli in en werd eind augustus opnieuw twee maanden verlengd tot 26 oktober. Het college heeft nu met een zogeheten verkeersbesluit mogelijk gemaakt dat de tijdelijke uitbreiding ook na 26 oktober wordt voortgezet, zolang dit nodig is voor de volksgezondheid. De venstertijden en de verleende ontheffingen blijven gelden. Ook via de (parkeer)borden in de buitenruimte zal dit kenbaar worden gemaakt.

Het verkeersbesluit is in lijn met de evaluatie die de gemeente deze zomer uitvoerde. Onderdeel hiervan was onder meer een enquête door een onafhankelijk bureau, twee schouwen, een aan het college aangeboden petitie van omwonenden en een veelheid aan reacties van betrokkenen.

Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/voetgangersgebied.