45 miljoen voor bereikbaarheid regio Utrecht

Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid stellen gezamenlijk 45 miljoen euro beschikbaar als eerste stap om de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en de grote woningbouwlocaties in de stad te verbeteren.

De overheden werken aan een pakket korte termijn maatregelen waardoor reizigers eenvoudiger en sneller naar Utrecht Science Park kunnen reizen. Gedacht wordt aan snelle busverbindingen waarmee reizigers vanaf stations Overvecht en Lunetten direct naar Utrecht Science Park kunnen reizen en niet meer via Utrecht Centraal. Ook onderzoekt de regio verbeteringen van de fietsverbindingen tussen de stations Bunnik en Bilthoven en Utrecht Science Park, een snellere busverbinding van Utrecht Science Park naar Zeist en verbeteringen van het fietsnetwerk in de stad en in de regio. Deze maatregelen zijn nodig om fiets en OV aantrekkelijker  te maken en de druk op de autowegen te verminderen.

De investering van 45 miljoen is onderdeel van een groter pakket van middellange termijnmaatregelen van ongeveer 200 miljoen euro, waarvoor de overheden in de komende jaren financiering zoeken. Dit pakket moet naast bereikbaarheid van de grote werklocaties ook huidige grootschalige woningbouw in de stad en regio Utrecht mogelijk maken en Utrecht Centraal als nationaal knooppunt verder ontlasten. Op lange termijn zijn meer investeringen in de regio nodig om deze bereikbaar te houden Over het tweede pakket aan investeringen in de regio gaan de overheden in 2019 afspraken maken.

Wethouder Geerdes, namens de Utrechtse regiogemeenten: “Deze aanpak is hard nodig. De metropoolregio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Het aantal arbeidsplaatsen, inwoners en bezoekers aan Utrecht groeit en daarmee neemt ook het verkeer toe. Tot 2040 is er behoefte aan meer dan 104.000 woningen in de regio. Het aantal banen in de provincie groeit naar schatting met 100.000 tot 2040. Deze groei zorgt voor een nog grotere druk op de regionale bereikbaarheid. Er is een forse investering nodig om de stad en regio Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, en om alle woningen te bouwen die nodig zijn.”

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het Rijk zijn tot bovenstaande afspraken gekomen in het ‘bestuurlijk overleg MIRT’. In dit overleg zijn ook afspraken gemaakt over een onderzoek naar verbetering van de OV-verbinding tussen Leiden en Utrecht Centraal. Verder is afgesproken dat het Rijk gaat helpen om een aantal woningbouwlocaties in de regio versneld tot ontwikkeling te brengen en zijn er afspraken over een snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht en extra stallingscapaciteit voor de fiets bij stations in de regio.

De Tweede Kamer debatteert op 29 november over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg.