400 miljoen voor nieuwe, snelle OV-verbindingen

Provincie en gemeente Utrecht trekken samen 400 miljoen euro uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk om de geplande bouw van ruim 80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken.

De Metropoolregio Utrecht is het nationale verkeershart én de snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en de nieuw te bouwen woningen bereikbaar te houden.

Om de urgente opgave aan te pakken zijn provincie en gemeente Utrecht ieder bereid om 200 miljoen euro, samen 400 miljoen euro, vrij te maken. Hiermee leggen de partijen een aantrekkelijk bod op tafel om het Rijk helpen bij de woningbouwopgave. De komende periode gaan de partijen met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke OV-investeringen in de regio. 

De investeringen in snelle OV-verbindingen in het stedelijk kerngebied gaan hand in hand met investeringen elders in de provincie. Vorige week zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in duurzame bereikbaarheid in Woerden, Nieuwegein, Soesterberg en Veenendaal en ook voor Amersfoort en andere gemeenten liggen de plannen klaar. Bovendien kiest de Metropoolregio voor gezonde verstedelijking. Gedeputeerde Huib van Essen: “Wat ons onderscheidt van andere regio’s is dat we de bouw van al die nieuwe, betaalbare woningen samen laten gaan met meer groen. Onder het motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht in groene recreatie maar ook in meer bos. Zo bouwen we niet alleen meer betaalbare woningen, maar ook aan groene, gezonde en klimaatbestendige leefgebieden.”

Meer woningen

Tot 2030 worden onder meer in de grootschalige woningbouwgebieden in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Foodvalley meer dan 80.000 nieuwe woningen gebouwd. Zo komen in de nieuwe Utrechtse stadswijk Groot Merwede 20.000 woningen. Tussen 2030 en 2040 groeit Groot Merwede naar 42.000 woningen en in Amersfoort komen er tot 2040 16.000 woningen bij: een toename van de woningvoorraad met 25%.

Versterken OV-netwerk

Utrecht is het nationale verkeershart met het Centraal Station als drukste station van Nederland. Om het bestaande OV-netwerk in Utrecht te ontlasten zijn nieuwe verbindingen zoals de Merwedelijn en de Papendorplijn nodig. In Amersfoort zijn mobiliteitsmaatregelen nodig om het grootschalig woningbouwgebied Amersfoort spoorzone/A1-zone te kunnen realiseren.