Cameratoezicht in Lepelenburg

De gemeente wil camera’s ten behoeve van de openbare orde verplaatsen het Lepelenburg. Daarnaast komen er drie extra flexibele camera’s, in plaats van drie vaste camera’s, die de gemeente inzet op locaties waar tijdelijk toezicht nodig is.

Utrecht maakt gebruik van camera’s om de veiligheid in de stad te verbeteren. Jaarlijks wordt bekeken op welke plekken cameratoezicht het beste bijdraagt aan het bestrijden van overlast en criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald of het verplaatsen van camera’s nodig is.

In park Lepelenburg is sprake van hardnekkige overlast en criminaliteit. De gemeente wil dit aanpakken en daarbij wordt ook cameratoezicht ingezet. Tot slot worden drie vaste camera’s vervangen door drie flexibele camera’s, inzetbaar in de hele stad, op die plekken waar tijdelijk toezicht nodig is.

De gemeenteraad heeft het maximale aantal openbare orde camera’s vastgesteld op 81. Dat betekent dat er ook camera’s worden verwijderd. Dat gebeurt ook op een paar plekken in de Binnenstad, waar het veiliger lijkt te zijn geworden.