Overlegorgaan binnensteden pleit voor blijvende ondersteuning

Het Centrum Overleg Provincie Utrecht (COPU) heeft in een brief aan de Provincie Utrecht, opgeroepen de komende jaren aandacht te blijven besteden aan versterking van vitale binnesteden, levendige dorpskernen en toekomstbestendige (winkel)gebieden. De oproep staat in het licht van de komende provinciale statenverkiezingen in maart 2023 en is mede opgesteld door Centrummanagement Utrecht. Nu de Lees verder… »


Rondje Singel: de singel als decor van zijn eigen feest

Op 10 en 11 september viert Utrecht de singel met de stad. Met het Rondje Singel wordt het uitgestelde openingsfeest van de singel uit 2020 én een weekend feest als onderdeel van Utrecht900 samengebracht. De singel is namelijk onlosmakelijk verbonden met 900 jaar stadsrechten en is de kers op de taart van 15 jaar bouwen Lees verder… »