10-punten herstelnota met voorstellen voor college en gemeenteraad

Centrummanagement Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, INRetail, de Samenwerkende Utrechtse Musea en Utrecht Marketing hebben gezamenlijk een herstelnota gestuurd naar wethouder Klaas Verschuure, de rest van het college en de Utrechtse gemeenteraad.

Nu de samenleving steeds meer opengaat is het goed om vooruit te kijken en te werken aan het economisch herstel in het centrum van Utrecht. Daarom is een tien punten tellende herstelnota opgesteld waarin voorstellen worden gedaan aan het college en de Utrechtse gemeenteraad.

Er worden een aantal voorstellen gedaan om retail- en horecaondernemers, die ingeteerd hebben op hun reserves, te helpen door onder andere uitstel van de lokale belastingen of het ondersteunen met adviezen op het gebied van financiën, ondernemerschap en innovatie. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de leegstaande horeca- en winkelpanden en de mogelijkheden om op een ander wijze met de openbare ruimte om te gaan. Hierbij is het essentieel dat de gemeente door middel van versoepeling van vergunningstrajecten de mogelijkheden vergroot voor vernieuwende concepten.

Ook vragen de partijen in de herstelnota expliciet aandacht voor stimuleringsmaatregelen om investeringen in duurzaamheid te vergroten. Ondanks dat veel ondernemers graag willen investeren in duurzaamheid, zijn vanwege de crisis alle reserves op. Om toch deze investeringen te stimuleren door stellen zij voor dat de gemeente bijvoorbeeld cofinanciering en/of aantrekkelijke leningen aanbiedt en soepele vergunningstrajecten.

Tot slot zetten de samenwerkende partijen zich in voor een herstelcampagne om het aantal bezoekers in het centrum te vergroten. Hierbij is het uitgangspunt om combinatiebezoeken van winkelen, horeca en cultuur te stimuleren. Belangrijk hierbij is dat er een dashboard wordt ontwikkeld waarbij bestaande data wordt gecombineerd zodat er in het centrum proactief regie gevoerd kan worden op maatregelen, acties en projecten die in de toekomst worden uitgevoerd.

Lees hier de volledige tekst van de herstelnota.