Westerkerk aan Catharijnekade wordt nieuwe hotspot

De Westerkerk aan de Catharijnekade wordt omgevormd tot een nieuwe hotspot. Initiatiefnemer Wester Waterpoort BV wil de monumentale kerk uit 1891 en het bijbehorende pand aan de Bergstraat transformeren tot een multifunctioneel gebouw met een hotel, horeca en een muziekpodium. Hier is ook ruimte voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Bunk Hotels maakt een design hotel inclusief bar en restaurant waar ook culturele activiteiten plaatsvinden. De 46 hotelkamers en 80 hoogwaardige hostelplekken worden voor een deel als losstaande eenheden in de kerk geplaatst om de ruimtelijkheid van de kerkzaal te behouden. Het monumentale orgel blijft behouden en wordt ingepast bij de herontwikkeling. Het muziekpodium komt in de nieuwe, nog uit te graven kelder van zo’n 400 m2.

Levendige Catharijnekade
Het college heeft het startdocument vastgesteld voor de transformatie van de kerk. Wester Waterpoort BV heeft de kerk met bijbehorende pand aan de Bergstraat gekocht van de Gereformeerde Gemeente Utrecht (GGU). Die gaat een nieuwe kerk bouwen in Leidsche Rijn.

Utrecht streeft naar een duurzame en gezonde verstedelijking. De transformatie van het leegstaande kerkgebouw kan bijdragen aan het verlevendigen van de Catharijnekade en de wijk aantrekkelijker maken. Het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel heeft dit deel van het centrum eerder al een impuls gegeven. De openbare ruimte is verbeterd en toegankelijker geworden voor voetgangers.