Start onderzoek restauratie Domtoren

Restauratie van de Domtoren is noodzakelijk, zo constateerde de Monumentenwacht eind vorig jaar. Na een aanbestedingsprocedure is nu gekozen voor een bureau dat het onderzoek naar de restauratie van de Domtoren gaat uitvoeren: Rothuizen Architecten uit Breda en Middelburg. Ingenieur Erik Jan Brans van Rothuizen Architecten gaat het restauratieplan opstellen.

Het restauratieonderzoek gaat met het verlenen van de opdracht van start. Het restauratieplan wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017 afgerond. Pas dan is duidelijk wat er precies aan de Domtoren moet gebeuren en hoeveel de restauratie gaat kosten. Daarna volgt de aanbesteding van de aannemer. De uitvoering van de restauratie start naar verwachting in 2018. Tijdens het restauratieonderzoek blijft de Domtoren toegankelijk voor publiek.

In 1975 vond voor het laatst een grote restauratie aan de Domtoren plaats. Naast het normale dagelijkse onderhoud, is elke veertig tot vijftig jaar groot onderhoud nodig. De Monumentenwacht heeft de Domtoren in 2015 nader geïnspecteerd. Hieruit kwam naar voren dat een restauratie noodzakelijk is. De Monumentenwacht heeft afgelopen jaar regelmatig herhaalinspecties gehouden om de staat van de toren met het wisselen van de seizoenen goed te monitoren en de veiligheid te waarborgen.