Bestuur en organisatie

Jeroen Roose - van Leijden

Centrummanager
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via 06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl
Bestuur CMU

Arjan Kleuver (CMU)

Voorzitter
CMU
e-mail: voorzitter@cmutrecht.nl
tel: 06-42679066

Mia Amram (Sirado)

Bestuurslid (tot 1/1/2019
Ondernemersvereniging Centrum Utrecht
e-mail: amramvdbrink@gmail.com
tel: 06-49104440

Jan Hagenouw (Hagenouw Eten & drinken)

Bestuurslid
Belangenvereniging Hoog Catharijne
e-mail: jan@hagenouw.net
tel: 06-54312512

Maryse Francois (Winkel van Sinkel)

Bestuurslid
Koninklijke Horeca Nederland, Utrecht centrum
e-mail: maryse@dewinkelvansinkel.nl
tel: 06-54304489

Tom Broekman (Thom Broekman - De Rode Winkel)

Secretaris/Penningmeester
Vereniging van Commercieel Onroerend goedeigenaren Utrecht Centrum
e-mail: tombroekman@broekmanderodewinkel.nl
tel: 06-20738393

Joyce Verdijk (De Bijenkorf)

Bestuurslid
Grootwinkelbedrijven Utrecht centrum
e-mail: joyce.verdijk@debijenkorf.nl
tel: 06-11687466

Hilko Hartog (Vastned Management BV)

Bestuurslid
Vereniging van Commercieel Onroerend goedeigenaren Utrecht Centrum
e-mail: hilko.hartog@vastned.com
tel: 06-22496147

Marco Grob (Centraal Museum)

Bestuurslid
Stichting het Utrechts Museumkwartier
e-mail: mgrob@centraalmuseum.nl
tel: 06-29621952

Jeroen Puik (Klepierre)

Adviseur
Belangenvereniging Hoog Catharijne
e-mail: jeroen.puik@klepierre.com
tel: 06-52015319

Emiel Fonville

Adviseur
Gemeente Utrecht, afdeling Economische Zaken
e-mail: e.fonville@utrecht.nl
tel: 06-50748724

Organisatie

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in:

Bestuurlijke zaken

CMU onderhoudt de contacten met alle relevante partijen die actief zijn in het centrum. Vier keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats met de wethouders Economische Zaken, Verkeer en het Stationsgebied. Daarnaast is CMU vertegenwoordigd binnen het samenwerkingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen, het CABU, en het platform Economisch Investerings Fonds (EIF)/ALU.

Begroting en beheer

CMU beheert de gelden die vrijkomen vanuit het trekkingsrecht voor het centrum vanuit de Stichting Ondernemersfonds Utrecht. Vanuit deze gelden worden zowel centrumbrede als lokale initiatieven die bijdragen aan een economische vitale binnenstad (mede) mogelijk gemaakt. Lokale initiatieven kunnen via het CMU aanspraak maken op (co)financiering en daarmee realisatie van deze initiatieven via de regeling voor straat- en gebiedsactiviteiten.

Economische ontwikkeling

CMU laat zelf onderzoek uitvoeren en brengt op basis van onderzoeken van derden gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente Utrecht en overige externe partijen. Periodiek wordt er een passantenonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als onderbouwing van ons advies bij onderwerpen als economische ontwikkeling van het centrum, parkeren en stallen en bereikbaarheid.

Marketing, Promotie en Communicatie

CMU ondersteunt zowel financieel als organisatorisch lokale initiatieven van ondernemersverenigingen op het gebied van marketing, promotie en communicatie. CMU werkt onder meer samen met partijen als Toerisme Utrecht en de culturele sector aan de gezamenlijke promotie van de stad Utrecht.

CMU brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit voor ondernemers in het centrum. Daarnaast beoogt het CMU via haar website de ondernemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en actuele zaken die spelen binnen de singels.

Bereikbaarheid

CMU werkt samen met de betrokken partijen aan een goed bereikbaar centrum voor zowel voetganger, fietser, automobilist als de bezoeker die met het openbaar vervoer komt. Hierbij is het CMU gesprekspartner van de gemeente op het gebied van (fiets)parkeren, routering, bewegwijzering, looproutes, wegwerkzaamheden en bijbehorende verkeersmaatregelen.

Openbare ruimte

CMU werkt aan een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrum onder meer door in de openbare ruimte visueel de verbinding te leggen tussen de verschillende winkelgebieden in de openbare ruimte. Dit gebeurt onder meer door het aankleden van deze openbare ruimte met bloembakken/hangingbaskets en in de donkere maanden middels sfeerverlichting. Daarnaast adviseert CMU mee over de (her)inrichting van winkelstraten en de materiaalkeuze bij het vormgeven van de openbare ruimte.