Over CMU

Centrummanagement Utrecht zet zich in voor een ondernemend en vitaal centrum dat economisch optimaal functioneert en waar het prettig is om te zijn. Wij ondersteunen ondernemersverenigingen, doen aan promotie en marketing, zorgen voor feestverlichting en hanging baskets en nemen initiatieven die leiden tot verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid. Hierbij werken we samen met andere organisaties en overleggen we vier keer per jaar met b en w. CMU onttrekt geld uit Ondernemersfonds Utrecht.

De activiteiten van CMU

CMU zet zich in voor een ondernemend centrum. De activiteiten van Centrummanagement Utrecht kun je onderverdelen in de volgende hoofdactiviteiten:

  1. Stimuleren en versterken van de organisatiegraad van ondernemers in het centrum.
  2. Het nog beter op de kaart zetten van het centrum van Utrecht als dé plek waar je moet zijn. Dit doen we door promotie, marketing en communicatie-activiteiten zoals bezoekerscampagnes in samenwerking met Toerisme Utrecht, onze online winkelgids Centrumutrecht.nl 
  3. activiteiten/evenementen en initiatieven van ondernemersverenigingen in het centrum, ons vierjaarlijkse tijdschrift Centrum Magazine Utrecht en de website van Centrummanagement Utrecht in samenwerking met Lawine Communicatie, samenwerking en verbinding zoeken bij activiteiten en evenementen die het centrum op positieve wijze op de kaart zetten.
  4. In samenwerking met de gemeente Utrecht uitwerken van plannen die bijdragen aan een goede bereikbaarheid, slimme routering, aantrekkelijke looproutes, een stimulerend verblijfsklimaat en een optimale beleving van het centrum. Bijvoorbeeld: herinrichting van winkelstraten, zoeken van oplossingen voor fietsparkeren, aanpak van weesfietsen en fietswrakken, sfeerverlichting, bloembakken en hanging baskets.
  5. Advies en onderzoek uitvoeren dat als doel heeft het centrum beter te profileren.

Beschikt CMU over geld?

Ja, wij beschikken over geld en dat is afkomstig uit het geld van de stichting Ondernemersfonds Utrecht. Via de OZB-heffing niet woningen draagt u als ondernemer bij aan dit fonds. Als CMU hebben wij trekkingsrecht voor het centrum en dat vormt de basis om onze activiteiten te kunnen betalen. Meer informatie over het ondernemersfonds is te vinden op de website van de stichting Ondernemersfonds Utrecht.